นโยบายของชุมชนและแนวทางเกี่ยวกับการอัปโหลดของ WEBTOONTM

ปรับปรุงล่าสุดวันที่ : 27 มิถุนายน2566

WEBTOONTM เป็นมากกว่าการ์ตูน แต่เราคือชุมชนที่มีความหลากหลายที่ประกอบไปด้วยผู้สร้างสรรค์ นักวาด ศิลปิน นักเขียน และแฟน ๆ ผู้ติดตาม เราเป็นเสมือนจุดหมายแห่งการเล่าเรื่องที่ขยายขีดจำกัดของคำว่าความคิดสร้างสรรค์ ศิลปะ และเรื่องเล่า เราให้คุณค่ากับความแตกต่างหลากหลายและความเป็นออริจินัลที่ไม่ซ้ำใคร และในฐานะที่เราเป็นแพลตฟอร์มหนึ่ง WEBTOON พยายามเป็นอย่างยิ่งที่จะสร้างพื้นที่ที่ปลอดภัยและยินดีต้อนรับครีเอเตอร์และนักอ่านทุกคน และเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเราจะทำเช่นนั้นได้ เราจึงได้จัดทำนโยบายของชุมชนและแนวทางเกี่ยวกับการอัปโหลดของเรา (“แนวทางฉบับนี้”) ขึ้น โดยแนวทางฉบับนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดการใช้งานของเราด้วย แนวทางฉบับนี้ใช้กับการที่ท่านใช้บริการของเรา (ตามที่ได้ให้คำจำกัดความไว้ในข้อกำหนดการใช้งาน) ซึ่งรวมถึงแพลตฟอร์มการเผยแพร่ด้วยตนเอง (self-publishing platform) ของเรา ที่ท่านสามารถเผยแพร่การ์ตูนของตัวท่านเอง (“แคนวาส”) ผลงานการ์ตูนของท่านที่ท่านได้อัปโหลดและเผยแพร่บนแคนวาสเรียกว่า “โพสต์ของผู้ใช้งาน” ตามข้อกำหนดการใช้งานของเรา สำหรับข้อกำหนดอื่น ๆ ที่ใช้กับโพสต์ของผู้ใช้งานกรุณาอ้างอิงจากข้อกำหนดการใช้งาน คำที่ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ (ภาษาอังกฤษ) ที่ไม่ได้ให้คำจำกัดความไว้ในแนวทางฉบับนี้ได้มีการให้คำจำกัดความไว้แล้วในข้อกำหนดการใช้งาน การที่ท่านเข้าร่วมในแคนวาส เป็นการที่ท่านตกลงผูกพันตนตามข้อกำหนดการใช้งาน ซึ่งรวมถึงแนวทางฉบับนี้ด้วย

1. แนวทางเกี่ยวกับเนื้อหา

ก. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ท่านต้องเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ทั้งปวงในผลงานของท่านที่อัปโหลด และโพสต์ของผู้ใช้งานของท่านจะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิในการทำให้ปรากฏต่อสาธารณชนของบุคคลภายนอกอื่นใด หรือท่านต้องมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ในขอบเขตที่เพียงพอที่จะสามารถทำการ

อัปโหลดโพสต์ของผู้ใช้งานของท่านได้โดยเป็นไปตามข้อกำหนดข้อนี้

ไม่อนุญาตให้ทำการโพสต์ เผยแพร่ หรือส่งเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์คุ้มครองโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ซึ่งรวมไปถึงการโพสต์หรือการเผยแพร่ลิงก์ที่เชื่อมต่อไปยังเนื้อหาที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์จากเว็บไซต์หรือบริการอื่น เนื้อหาใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตที่ท่านแชร์ลงบน WEBTOON อยู่ภายใต้ข้อกำหนดที่สามารถถูกลบหรือนำออกไปจากได้โดยเจ้าของสิทธิที่ขอให้มีการลบเนื้อหาที่ละเมิดออกตามที่กำหนดไว้ด้านล่างนี้ในข้อ “ขั้นตอนการรายงานการละเมิดลิขสิทธิ์”

ข. เนื้อหาที่สามารถระบุถึงตัวบุคคล เป็นการทำร้าย หรือแสดงความเกลียดชัง ท่านต้องไม่เผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานท่านอื่น (ชื่อจริง ข้อมูลการติดต่อ ที่อยู่ หมายเลขผู้ประกันตนกับประกันสังคม ฯลฯ) ไม่อนุญาตให้เผยแพร่เนื้อหาหรือข้อคิดเห็นที่เป็นการกลั่นแกล้งรังแก ทำร้าย หรือแสดงความเกลียดชัง ที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความรุนแรง หรือปลุกปั่นให้เกิดความเกลียดชังต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคล อันมีสาเหตุมาจากเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ ศาสนา ความบกพร่องทางร่างกาย เพศ อายุ สถานะของการเป็นทหารผ่านศึก เพศวิถีหรือรสนิยมทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ ความนิยมเกี่ยวกับการเมือง ฯลฯ และห้ามใช้คำพูดหรือสัญลักษณ์ที่สื่อถึงความเกลียดชังแม้จะไม่มีสาเหตุอะไรก็ตาม

ค. เนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่หรือเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องทางเพศ ไม่อนุญาตให้เผยแพร่เนื้อหาที่มีภาพเปลือยหรือตั้งใจจะให้เกิดความพึงพอใจในเรื่องเพศ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะภาพเปลือยไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตลอดจนการแสดงให้เห็นภาพชัดเจนเกี่ยวกับกิริยาอาการเกี่ยวกับเรื่องทางเพศ

จะต้องมีการใช้ฟีเจอร์ “คำเตือน มีเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ (Mature Content Warning)” เพื่อระบุว่ามีสาระและเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ รวมถึงเพื่อระบุว่าเป็นหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องทางเพศ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าการใช้ฟีเจอร์ “คำเตือน มีเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่” ไม่ได้หมายความว่าเราอนุญาตให้เผยแพร่เนื้อหาที่มีภาพเปลือยหรือเนื้อหาที่เป็นเรื่องทางเพศอย่างชัดแจ้งในบริการของเราได้ WEBTOON อาจจะตรวจสอบโพสต์ของผู้ใช้งานของท่านได้ ถึงแม้ WEBTOON จะไม่ได้มีหน้าที่ที่ต้องกระทำเช่นนั้น และในกรณีที่ WEBTOON พิจารณาแล้วว่าเหมาะสมที่จะใช้ฟังก์ชันคำเตือนเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ ท่านอาจได้รับการร้องขอให้ใช้ฟังก์ชันดังกล่าว หากท่านไม่ใช้ฟังก์ชันคำเตือนเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ติดต่อกันหลายครั้ง เมื่อเหมาะสมที่ควรจะใช้หรือเมื่อได้รับการร้องขอจาก WEBTOON การ์ตูนภาคหรือตอนนั้น ๆ หรือการ์ตูนชุดนั้นทั้งชุดอาจถูกลบออกไปหรือไม่สามารถเข้าถึงได้

ง. เนื้อหาที่มีความรุนแรงหรือไม่เหมาะสม เราไม่อนุญาตให้แสดงให้เห็นชัดถึงความรุนแรงที่ไร้เหตุผลหรือเนื้อหาที่ส่งเสริมให้เกิดการกระทำที่ใช้ความรุนแรง ตัวอย่างของเนื้อหาที่ห้ามเผยแพร่ประกอบด้วยอาทิเช่น
i. การใช้ความรุนแรง ที่โหดร้ายทารุณ ยืดยาว หรือเห็นภาพอย่างชัดแจ้ง ii. การแสดงให้เห็นถึงความรุนแรงทางเพศ หรือการถูกทำร้ายทางเพศที่เป็นการบังคับ หรือการเห็นดีเห็นงาม/การส่งเสริมให้ทำอันตรายต่อบุคคลอื่นหรือต่อสัตว์ iii. การเห็นดีเห็นงามหรือการส่งเสริมการทำร้ายตนเองหรือฆ่าตัวตาย iv. เนื้อหาที่เป็นขั้นตอนเกี่ยวกับการประกอบ การเสริมแต่ง หรือการซื้อหรือสรรหาปืน อาวุธ หรือระเบิด v. การปฏิเสธหรือการแสดงว่าอาชญากรรมต่อมนุษยชาติไม่ใช่เรื่องสำคัญ การยั่วยุให้กระทำการก่อการร้าย
จ. เนื้อหาที่อันตรายหรือผิดกฎหมาย ห้ามเผยแพร่เนื้อหาที่กระตุ้น ส่งเสริม หรือยั่วยุให้กระทำสิ่งที่เป็นอันตรายหรือผิดกฎหมาย ตัวอย่างของเนื้อหาที่อันตรายหรือผิดกฎหมาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ อาทิเช่น
i. การกระจายข่าวสารข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่ผิด ii. เนื้อหาที่มีสาระในเรื่องการมีสัมพันธ์ทางเพศกันในเครือญาติหรือการล่อลวงเด็กเพื่อวัตถุประสงค์ทางเพศ iii. การเห็นดีเห็นงามหรือส่งเสริมการใช้สารเสพติดหรือยาเสพติด ฉ. การโฆษณา ภาคหรือตอนของเนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจะต้องได้รับการอนุมัติจาก WEBTOON เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งก่อน และจะต้องระบุไว้ว่าได้รับการสนับสนุนทางการเงินด้วย เพื่อไม่ให้เนื้อหาถูกลบ การใช้เครื่องมืออัตโนมัติเพื่อเพิ่มยอดผู้เข้าชมหรือเพื่อทำการปฏิสัมพันธ์ทางสื่อสังคมออนไลน์ หรือการสร้างบัญชีหลาย ๆ บัญชีเพื่อเพิ่มยอดผู้เข้าชมหรือเพื่อทำการปฏิสัมพันธ์ทางสื่อสังคมออนไลน์ จะส่งผลให้บัญชีถูกระงับหรือลบได้

2. แนวปฏิบัติทางจริยธรรมของชุมชน

ตามค่านิยมของชุมชนที่เรายึดถือ โดยเฉพาะในเรื่องข้อกำหนดให้มีความเคารพซึ่งกันและกัน เราจึงห้ามกระทำการดังต่อไปนี้บนแคนวาสและในชุมชน WEBTOON

ก. ข้อความ โพสต์ หรือการกระทำอื่น ๆ ไม่ว่าในรูปแบบใดบนแคนวาสที่เป็นการดูถูก ลามก ไม่ให้เกียรติ คุกคาม หรือเป็นการทำให้เจ็บใจหรือเสียใจ
ข. คำพูดที่แสดงความเกลียดชังและการทำร้ายโดยทางวาจาไม่ว่าในรูปแบบใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อความที่รุนแรงหรือก้าวร้าว
ค. ข้อคิดเห็น โพสต์ ลิงก์ หรือเรื่องขำขัน การกระทำที่ส่อไปในทางเพศ หรือพฤติกรรมที่คล้ายคลึงกันไม่ว่าในรูปแบบใด
ง. การทำให้รู้สึกหวาดกลัว การคุกคาม หรือการข่มขู่บนแคนวาสไม่ว่าในรูปแบบใด รวมถึงการสะกดรอยตาม
จ. การโพสต์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นหรือการกระทำที่อาจเป็นการโพสต์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น (เช่น ชื่อจริง ข้อมูลติดต่อ ที่อยู่ เป็นต้น)
i. การโพสต์เนื้อหาที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือการเผยแพร่ลิงก์ที่เชื่อมต่อไปยังเนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์ที่เว็บไซต์หรือบริการอื่น ii. โพสต์ซ้ำ ๆ โพสต์ที่ไม่มีความหมาย โพสต์ที่เป็นการคุกคาม หรือโพสต์ที่ทำให้รู้สึกขุ่นเคืองใจ หรือการโพสต์ลิงก์ที่ไม่ได้เป็นที่ต้องการ iii. การสร้างบัญชีหรือข้อมูลครีเอเตอร์ (Creator Profile) หรือการอัปโหลดเนื้อหาที่มีวัตถุประสงค์หลักคือเพื่อสร้างการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ภายนอก

3. เนื้อหาและการกระทำที่อาจผิดกฎหมาย

เราสงวนสิทธิในการลบเนื้อหาและลงโทษการกระทำที่เราพิจารณาโดยดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ว่าเป็นการกระทำที่เป็นอันตราย หรืออาจผิดกฎหมาย เนื้อหาและการกระทำที่เป็นอันตรายหรืออาจผิดกฎหมาย ตัวอย่างเช่น (i) เนื้อหาหรือการกระทำที่เป็นการทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง (ii) เนื้อหาหรือการกระทำที่เป็นเท็จหรือเป็นการหลอกลวง (iii) เนื้อหาหรือการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น และ (iii) เนื้อหาหรือการกระทำที่เป็นการผิดกฎหมายที่ใช้บังคับหรือเป็นการต้องห้ามตามกฎหมาย

4. การรายงานเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม

ก. รายงานเกี่ยวกับข้อคิดเห็นและโพสต์ ท่านสามารถรายงานเกี่ยวกับความคิดเห็น โพสต์ หรือเนื้อหาอื่น ๆ ในข้อมูลครีเอเตอร์ ที่เป็นการกระทำผิดแนวทางฉบับนี้ หรือข้อกำหนดการใช้งานของเรา โดยการคลิกที่ลิงก์ “รายงาน (Report)” ที่อยู่ด้านล่างข้อคิดเห็นนั้น ๆ หรือที่ปุ่ม “เพิ่มเติม (More)” ที่โพสต์หรือที่ข้อมูลครีเอเตอร์ที่เกี่ยวข้อง อาจมีการตรวจสอบสิ่งที่เราได้รับรายงานโดยทีมผู้ประสานงานของเรา และข้อคิดเห็น โพสต์ หรือเนื้อหาอื่น ๆ ในข้อมูล
ครีเอเตอร์ ที่เป็นการกระทำผิดหรือฝ่าฝืนนโยบายของเราอาจถูกลบ

ข. การรายงานเกี่ยวกับการ์ตูนชุดหนึ่ง ๆ หรือภาคหรือตอนในการ์ตูนชุดหนึ่ง ๆ และการลบออก ท่านสามารถรายงานเกี่ยวกับภาคหรือตอนในการ์ตูนชุดหนึ่ง ๆ ที่เป็นการกระทำผิดหรือฝ่าฝืนแนวทางเกี่ยวกับเนื้อหา โดยการคลิกที่ปุ่ม “รายงาน (Report)” ที่อยู่ด้านล่างสุดเมื่อจบภาคหรือตอนของการ์ตูนที่เกี่ยวข้อง ภาคหรือตอนของการ์ตูนที่มีการรายงานหลายครั้งอาจถูกลบโดยอัตโนมัติจนกว่าจะมีการตรวจสอบเพิ่มเติม หากภาคหรือตอนของการ์ตูนเรื่องเดิมหรือการ์ตูนเรื่องเดิมทั้งชุดถูกรายงานซ้ำ ๆ และหากเราพิจารณาแล้วว่าเป็นรายงานที่สมเหตุสมผล การ์ตูนภาคหรือตอนนั้น ๆ หรือชุดนั้น ๆ อาจถูกลบ และผู้ใช้งานอาจได้รับคำเตือนเกี่ยวกับเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม WEBTOON สงวนสิทธิในการดำเนินการอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่นปิดกั้น
ครีเอเตอร์ไม่ให้สามารถโพสต์เนื้อหา และ/หรือปิดกั้นบัญชีของครีเอเตอร์

5. การละเมิดลิขสิทธิ์

ก. ขั้นตอนการรายงานการละเมิดลิขสิทธิ์ หากท่านเชื่อว่าเนื้อหาของผู้ใช้งานละเมิดลิขสิทธิ์ของท่าน หรือหากท่านเป็นตัวแทนทางกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์ ท่านสามารถส่งคำขอให้ลบเนื้อหามาได้ที่อีเมล dmcanotive@webtoon.com โดยให้แจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ คำร้องขอนี้ควรส่งโดยเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือตัวแทนผู้ได้รับมอบอำนาจให้กระทำการแทนเจ้าของลิขสิทธิ์เท่านั้น
i. หลักฐานที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าบุคคลดังกล่าวเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ii. การระบุถึงเนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์ และ URL ของเนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์บน WEBTOON iii. ข้อความที่ระบุว่า
- ท่านเชื่อโดยมีเหตุผลอันสมควรว่าการใช้เนื้อหานั้นตามที่มีการร้องเรียน ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือตัวแทนของเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือตามกฎหมาย
- ข้อมูลในการร้องเรียนดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง และภายใต้บทลงโทษของการแจ้งความเท็จ ท่านขอแจ้งว่าท่านเป็นเจ้าของ หรือตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจให้กระทำการแทนเจ้าของ ในสิทธิดังกล่าวที่มีการกล่าวหาว่าถูกละเมิด ที่เป็นสิทธิที่ท่านมีแต่เพียงผู้เดียว
- ท่านขอให้ WEBTOON ลบหรือทำให้ไม่สามารถใช้งานเนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์นั้นได้
- ท่านตกลงรับผิดตามกฎหมายสำหรับการแถลงข้อความเท็จ
iv. ข้อมูลของเจ้าของลิขสิทธิ์หรือตัวแทนทางกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้น ที่เพียงพอให้ WEBTOON สามารถติดต่อกลับไปยังท่านได้ เช่น ชื่อ-นามสกุล (หรือชื่อบริษัทกรณีเป็นนิติบุคคล) ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือที่อยู่อีเมล v. ลายมือชื่อของเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือตัวแทนทางกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์ (ทั้งนี้ อาจพิมพ์ชื่อ-นามสกุลก็เพียงพอ)

เมื่อเราได้รับคำขอให้ลบเนื้อหาที่เป็นคำขอที่ถูกต้องและเป็นไปตามข้อกำหนดตามกฎหมายที่ใช้บังคับ เราจะลบการเข้าถึงเนื้อหาที่ได้รับคำขอให้ลบนั้น และแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบตามกฎหมายที่ใช้บังคับ หากเราไม่ได้รับการตอบกลับใด ๆ จากผู้ใช้งานตามกฎหมายที่ใช้บังคับภายในสิบสี่ (14) วัน เราจะยังคงปิดกั้นการเข้าถึงเนื้อหาต่อไป

ข. คำโต้แย้ง หากท่านเชื่อว่าเนื้อหาที่ถูกลบออกไปนั้นไม่เป็นการละเมิด หรือหากท่านได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทนของเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ท่านสามารถส่งคำโต้แย้งมาได้ที่อีเมล dmcanotice@webtoon.com โดยระบุข้อมูลดังต่อไปนี้
i. การระบุถึงเนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์ และ URL ของเนื้อหาบน WEBTOON ii. ข้อความที่ระบุว่า
- ท่านเชื่อโดยสุจริตว่าเนื้อหาถูกลบออกไปหรือถูกทำให้ไม่สามารถเข้าถึงได้อันเนื่องมาจากความผิดพลาดหรือการระบุถึงเนื้อหาผิดรายการ
- ท่านขอให้ WEBTOON นำเนื้อหาที่ถูกลบหรือถูกทำให้ไม่สามารถเข้าถึงได้กลับคืนมา
- ท่านตกลงให้ WEBTOON ส่งต่อคำโต้แย้งไปให้แก่ผู้ที่แจ้งขอให้ลบเนื้อหา
- ท่านยินยอมอยู่ภายใต้เขตอำนาจของศาลที่มีเขตอำนาจในพื้นที่ตามที่อยู่ของท่าน และท่านจะยอมรับการดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่ดำเนินการโดยผู้ที่ส่งคำบอกกล่าวเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ตั้งแต่ต้น หรือตัวแทนของบุคคลนั้น
- ท่านตกลงจะรับผิดตามกฎหมายสำหรับการแถลงข้อความเท็จ
iii. ชื่อ-นามสกุล (หรือชื่อบริษัทกรณีเป็นนิติบุคคล) ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมล iv. ลายมือชื่อหรือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของท่าน (ทั้งนี้อาจพิมพ์ชื่อ-นามสกุลก็เพียงพอ)

เมื่อเราได้รับคำโต้แย้งที่เป็นไปตามข้อกำหนดตามกฎหมายที่ใช้บังคับ เราจะส่งต่อคำโต้แย้งไปให้ผู้ที่แจ้งการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ที่แจ้งการละเมิดลิขสิทธิ์จะมีเวลาสิบ (10) วันทำการในการยื่นขอให้มีการดำเนินการทางกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดลิขสิทธิ์ และทั้งนี้ เว้นแต่ว่าเราจะได้รับคำบอกกล่าวเกี่ยวกับการดำเนินการทางกฎหมายตามกฎหมายที่ใช้บังคับ อาจมีการดำเนินการให้สามารถเข้าถึงเนื้อหาที่ถูกลบออกไป ภายในสิบสี่ (14) วัน หลังจากที่เราได้ส่งต่อคำโต้แย้งให้แก่ผู้ที่ส่งคำบอกกล่าวเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์

ค. หากข้อมูลที่แจ้งในคำขอให้ลบเนื้อหาหรือคำโต้แย้งไม่สมบูรณ์ เราอาจขอให้ผู้ส่งจัดส่งข้อมูลที่ต้องการมาให้เพิ่มเติม ภายในห้า (5) วันทำการหลังจากที่ได้รับคำบอกกล่าวดังกล่าวแล้ว หากผู้ส่งไม่ส่งข้อมูลที่ร้องขอภายในห้า (5) วันทำการหลังจากได้รับคำร้องขอจากเรา จะถือว่าไม่ได้มีการส่งคำขอให้ลบเนื้อหาหรือคำโต้แย้งดังกล่าวมาถึงเรา

6. การกระทำผิดหรือฝ่าฝืนแนวทางฉบับนี้

ก. นอกเหนือไปจากการเยียวยาใด ๆ ที่เรามีตามข้อกำหนดการใช้งาน เราขอสงวนสิทธิในการดำเนินการใด ๆ ที่เราเห็นว่าเหมาะสม สำหรับการดำเนินการเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่มีการกระทำผิดหรือฝ่าฝืนแนวทางฉบับนี้ ผู้ใช้งานที่กระทำผิดหรือฝ่าฝืนแนวทางฉบับนี้อาจถูกระงับไม่ให้สามารถโพสต์หรือส่งโพสต์ของผู้ใช้งาน (ไม่ว่าเป็นการชั่วคราวหรือถาวร) หรืออาจถูกระงับหรือบอกเลิกบัญชีผู้ใช้และการเข้าถึงบริการของเรา
ข. ถึงแม้โดยทั่วไปแล้วเราจะพยายามส่งคำบอกกล่าวล่วงหน้าให้ผู้ใช้งานได้ทราบถึงการดำเนินการของเราที่เราตอบสนองต่อการกระทำผิดหรือฝ่าฝืนแนวทางนี้ แต่เราสามารถเลือกที่จะไม่กระทำเช่นนั้นก็ได้ทั้งนี้ตามดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ดังนั้น การกระทำผิดหรือฝ่าฝืนแนวทางฉบับนี้หรือข้อกำหนดการใช้งานอาจส่งผลให้โพสต์ของผู้ใช้งานตลอดจนเนื้อหาอื่น ๆ ที่ก่อนหน้านี้สามารถเข้าถึงได้ผ่านบริการของเราสูญหายไปอย่างถาวร
ค. หากเนื้อหาของท่านถูกลบหรือระงับอันเนื่องมาจากการกระทำผิดหรือฝ่าฝืนแนวทางฉบับนี้ ท่านอาจติดต่อมาที่ทีมบริการช่วยเหลือครีเอเตอร์ได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้า LINE WEBTOON อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าเราไม่มีขั้นตอนการอุทธรณ์เสนอให้แก่ท่าน สำหรับการดำเนินของเราที่ตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เป็นการกระทำผิดหรือละเมิดแนวทางฉบับนี้

7. ข้อสงสัยและข้อเสนอแนะ

หากท่านมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับแนวทางฉบับนี้ หรือหากท่านมีข้อกังวลด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับโพสต์ของผู้ใช้งาน สามารถติดต่อเราได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้า LINE WEBTOON