miracaro作家

多謝各位睇完呢一話 (今次一連放兩話先)!今集終於解答咗上期嘅cliffhanger喇...《遊魂》將會每星期更新兩次,請多多指教! (畀個like啦)

離線也要觀看漫畫? 立即下載
TOP